—  Roland Jooris


Karel Dierickx
schildert
« met niets
dan tijd ».

In zijn penseelvoering tracht hij het vergaan te bestendigen, probeert hij vat te krijgen op de vergankelijkheid, legt hij de sterfelijke schoonheid van het verwelken vast.
Het is alsof hij schildert met en tegen het verloop van de tijd, alsof hij duur en duurzaamheid met elkaar wil verzoenen, alsof hij het efemere tijdloos wil maken. Zijn verlangen naar tijdloosheid schakelt toeval en kwetsbaarheid niet uit.
Schilderen is voor hem een nooit eindigend proces. De verfhuid getuigt van een talmende en zichzelf corrigerende beslistheid. Elke toets, elke penseelstreek lijkt wel met de ingehouden adem van het weifelende moment aangebracht. Het is pijnigend peilen naar de diepte in het vlak van de picturale verwondering.

De schilderijen van Karel Dierickx hebben een sterk tactiel karakter. Niet zelden heeft men de indruk dat een vlek of een toets met zijn vingers of zijn duim zijn neergezet. Men zou het als een vorm van boetserend schilderen kunnen beschouwen: de schilder die tijdens de verfaanbreng plots niet kan weerstaan aan de afdruk van een peinzende lichamelijkheid.

Karel Dierickx als de schilder van het licht dat zich verscholen houdt, als de schilder van het nu eens oplichtend dan weer tanend of verzonken wit.


Karel Dierickx als de schilder van de verwijdering. Zijn verfstreken brengen die verwijdering dichterbij in de tastende en zoekende sporen van het penseel, in het giftig mengsel van belegen paarsen, verstorven okers en vertrappeld groen.


Op het papier voelt hij zich vrij. Hij schept er een zich vervagende herkenbaarheid achter de schijnbaar losgewerkte stippen, strepen, krassen en vegen, achter de dekkende partijen. Zijn hand nestelt zich als een vogel in zijn naar geborgenheid speurende lijnen of ze vliegt weg naar onbestemde plekken op het blad.
Met gouache, pastel of vet krijt krijgen zijn tekeningen een onmiskenbaar picturale geladenheid. Eigenlijk maakt hij geschilderde tekeningen. Zoals ook zijn sculpturen in hem verraden. Men voelt de toetsen van zijn tonalisme op de bronzen huid van zijn beelden.

Het zijn in klei geknede monddode gesloten aanwezigheden.
Ze ademen een in de hand gestolde en bedwongen treurnis:
Een hoofd dat blind van kijken zich naar binnen keert…
Een vogel gevangen in de gestrekthei van zijn rijzige gedaante, in de hunkering naar de hoogte van zijn verlangen …


Alfabeticum


Overzicht —
Bibliografie
A


Arlitt S., Der Verlorene Blick, Galerie Lelong, Zürich, Züritipp, 2000‘Hand Ballet’ — 2014
Roberto Polo Gallery


B


Bartels D., Terres de pluie – in Kunst Bulletin, Galerie Foëx, Genève, 31.10.1999


Barten W., Karel Dierickx en de nieuwe Subjectiviteit – in De Groene Amsterdammer, 17.05.1977


Becker J., Graphitzichnungen, Hervorbringen und Verlöschen – in Catalogus Galerie Albstadt, 1999


Bekkers L., 3 x 3 op papier — Drie generaties Vlaamse kunstenaars – in catalogus Yan-Huang Art Museum, Peking, 1996


Bekkers L., Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen – Ons Erfdeel (speciale editie), 1995C


Clair J., Nouvelle Subjectivité – in catalogus Galerie Jean Briance, Paris, 1976


Clair J., Le désespoir du peintre – in catalogus Maison de la Culture, Grenoble, 1976


Clair J., Nouvelle Subjectivité – in catalogus Centre National d’Art Contemporain, Paris, 1976


Clair J., Trait pour Trait : 50 autoportraits – in catalogus Jean Briance, Paris, 1978


Cor, Auf der Suche nach dem eigenen Ich, Museum: Der Kunstverein präsentiert den belgische Kunstler Karel Dierickx, Lüneburg, Die Welt, n° 152, 37, 1990


‘Karel Dierickx’ — 2008
Heiner Hachmeister / Bernard Dewulf
Uitgeverij Ludion
ISBN 978-90-5544-722-0
D/2008/6328/35

D


De Bruyn G., Van Den Berghe J., Vermeirre D., Claus T. e.a., Liber amicorum, publicatie in eigen beheer, 2016


De Keyzer L., Schildersverdriet, De Standaard Magazine, 3e jaargang, 1993


De Keyzer L., De buitenkant is bijzaak, De Standaard Magazine, 8e jaargang, 2000


De Keyzer L., Ambrosia – in catalogus kapel Campo Santo, St-Amandsberg bij Gent, 2003


Delmotte P., Le dessin flamand contemporain – in catalogus Haagse Kunstkring/ Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen/ Centrum Vredenburg, Utrecht/Musée Cantini, Marseille, 1980-1981


De Vogelaere A., Karel Dierickx, pintore – in Catalogus Biennale di Venezia, Communita Fiamminga del Belgio, 1984


De Wispelaere P., Het vermoeden van een Schepping – publicatie Akademiepersen Gent (foto’s Hilde Braet van het atelier van Karel Dierickx), 1996


De Wispelaere P., Inleidende tekst – bibliofiele editie (tekeningen Karel Dierickx/gedichten Roland Jooris), presentatie Kasteel van Laarne, 10.09.2002


Dewulf B., Werk van Karel Dierickx in kapel van Campo Santo. Schuiloorden voor tonen en tinten, St-Amandsberg, De Morgen, 14.04.2003


Dewulf B., Tijdens de tekening – in publicatie Ludion, 2008


Dorn B., Karel Dierickx – Köpfe (tekst in het bezit van de Hachmeister Galerie), 1997


E


Elias W., 25 jaar grafiek in Vlaanderen – coll. G.I.M.V., uitgeverij Snoeck, 2006


Elias W., Aspecten van de Belgische Kunst na ’45 (Deel II), Uitgeverij Snoeck, 2008


E.V.D.E., De koppige subjectiviteit van Karel Dierickx, De Tijd, 02.05.2008


G


Geeraerts J., Inleiding bij de voortelling van de film “Une promenade d’intérieur” door Guido De Bruyn (tekst in het archief van de kunstenaar), filmzaal Platteau van U.G., 06.05.2006


Geirlandt K., Gouaches 19080 – in catalogus Galerie Lens Fine Art, Antwerpen, 1981


Geirlandt K., Uitnodigingskaart voor tentoonstelling Galerie Leu – Rottach-Egern, München, 1988


Gilsoul G., La figure exhumée – in Le Vif/L’express, 24.08.2001H


Hachmeister H., Karel Dierickx dans la collection Lohmann-Hofmann in catalogus Museum van Elsene, Brussel, 2001


Hachmeister H., Onbegrensd/unbegrenzt – in catalogus Roger Raveel Museum, Machelen a/d Leie, 2004


Hachmeister H., Arbeiten auf Papier 1996-2006 – tekst voor uitnodigingskaart (in het archief van de kunstenaar),


Hachmeister Galerie, 2006
Hachmeister H., Illusionaire aanwezigheid – in publicatie Ludion, 2008


Hachmeister H., Karel Dierickx – eine Kurzbiographie, Hachmeister Verlag 2009


Hertmans S., Une main pensante – in Edition Clivages, Paris, 25.08.1992


Hertmans S., Een denkende hand – in catalogus Museum Dhondt Dhaenens, Deurle, 1994


Hertmans S., Eine denkende Hand – in catalogus 

Hachmeister Galerie, Munster, 1996


Hertmans S., Het onafwendbare afscheid – in Dietsche Warande & Belfort, n° 6, 1998


Hertmans S., Inleiding bij een tentoonstelling van de schilder Karel Dierickx (tekst in het archief van de kunstenaar), 

Herman Teirlinckmuseum, Beersel, 16.04.2005


Hertmans S., Het oeuvre van Karel Dierickx – in De Leeswolf (5), 2008


Hoet J., Het grensgebied – in publicatie Imschoot Uitgevers, Gent, 1988


Hoet J., Inleiding bij een tentoonstelling van de schilder Karel Dierickx (tekst in het archief van de kunstenaar), Galerie Roussel, Brugge, 1993


Huys P., De schilder Karel Dierickx – in Ons Erfdeel, n° 1, 1986J


Jooris R. & Tegenbosch L., Der unabwendbare Abschied – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 1998


Jooris R., Hachmeister H., Karel Dierickx: werken op papier/ verzameling Lohmann-Hofmann – in catalogus Museum van Elsene, 2001


Jooris R., Schildersgronden – in catalogus Roger Raveel Museum, Machelen a/d Leie, 2001


Jooris R., Die ungewisse Dauer – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 2003


Jooris R., Eilanden – in catalogus ( bibliofiele uitgeverij “Octave de Achtste”), C.C. De Markten te Brussel, 27.01.2006


Jooris R., Getekend of gedicht, Revolver, Jaargang 35/4, 2009‘Werken op papier’ — 2001
Verzameling Lohmann-Hofmann
Museum van Elsene‘Der unabwendbare Abschied’ — 1999
Roland Jooris / Lambert Tegenbosch
Hachmeister Galerie

K


Kebeck G., Dunkles Licht / Essay omtrent het schilderij “Novemberstilte (6)”, tekst in het archief van de kunstenaar, 1997


Kebeck G., Die ungewisse Dauer – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 2003


Kebeck G., Bild und Betrachter, aur der Suche nach Eindeutigkeit – in publicatie Verlag Schnell & Steiner, Aulage, 2006


Kebeck G., Mit nichts als Zeit – Der “Kruisweg” von Karel Dierickx, Hacmeister Verlag, 2009


Kotte W., Het avontuur van het schilderen – in catalogus Das Belgischen Haus, Köln, 1974


Kwakkenbos L., Een ode in het ijle, monografie over Karel Dierickx, Ons Erfdeel, 52e Jaargang, 2009


L


Lamarche-Vadel G., Lignes de Vie – in catalogus Imaginaire Köpfe, Hachmeister Galerie, Münster, 1997


Lambrecht L., Karel Dierickx : werken op papier / Collectie Lohmann-Hofmann – in De Morgen, 04.08.2001


Laurent C., Rencontres – in catalogus Musée des Beaux-Arts, Verviers, 1994/ Banque Bruxelles Lambert, Liège, 1995


Léger J-P., Lisière – in Editions Clivages, Cinquième cahier, Paris, 25.08.1992


M


Martens D., Œuvre van Karel Dierickx vastgelegd in monografie, De Standaard, 11.08.2008


Min E., Twijfelend lijnen, Selectie Mooiste kunstboeken – in De Morgen, 17.12.2008


Möcklinghoff H., Zweimal Kunst mit Köpfen, Münstersche Zeitung, 1997P


Popelier B., Langs de nachtwegen van Karel Dierickx – Kunst en Cultuur (tijdschrift Paleis voor Schone Kunsten Brussel), 1992


Q


Quintavalle A.C., Informale di ritorno – in Corriera de la Sera, Biennale di Venezia, Communità Fiamminga del Belgio, 1984
‘Karel Dierickx’ — 1996
Hachmeister Galerie

R


Raskin L., Hedendaagse Vlaamse Tekenkunst – in catalogus Provinciale Begijnhof, Hasselt, 1978


Revolver 144, 5 potloodtekeningen "Omtrent het stilleven", 2010


Rinckhout E., "De magische kracht van verf", De Morgen, 10 juli 2010


Roobjee P., Karel Dierickx, een weerbarstige danser – tekst bij de tentoonstelling in de Galerie Contour (in het archief van de kunstenaar), Brussel, 1969


Roobjee P., De personages en Karel Dierickx – in Kijk, 15e jaargang ( tekst in het archief van de kunstenaar), 1969


Roobjee P., gedichten bij tekeningen van Karel Dierickx – in Yang, 10e jaargang, 1974


Roggeman W., Schilderen is een speurtocht: gesprek met Karel Dierickx – in DVG, n° 5, 1986


Rozier N., Revue publiée par les Editions de Corlevour (n°21) - 12 potloodtekeningen omtrent portret, stilleven, landschap - literair tijdschrift NUNC, 2010


S


Sabbe Fr., De kunstenaar als waarnemend en scheppend individu – in catalogus Galerie Lea Gredt, Luxemburg, 1989


Sauwen R., Kijken naar Karel Dierickx – in OKV ( Openbaar Kunstbezit Vlaanderen), 46e jaargang, december 2008


Standaert E., Karel Dierickx, Gentse schilder – in Ruimten, literair en plastisch tijdschrift aangesloten bij Kultureel Konvent Universiteit Gent, n° 9/10, 1964


Standaert E., Recente tekeningen van Karel Dierickx: het depouilleren van de werkelijkheid – in Yang, n° 57, 1974


Sternberg Th., Der Kreuzweg – Gebet und Gerne, Hachmeister Verlag 2009
T


Tegenbosch L., Le peintre Karel Dierickx – in catalogus Galerie Jean Briance, Paris, 1977


Tegenbosch L., de Schilder Karel Dierickx – in Arte Factum, n° 4, 1984


Tegenbosch L., Die bedeutung von Kunst : Zehn (zusammenhängende) Notizen zum werk der Karel Dierickx – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 1998
U


Uitgave Octave de Achtste (Gent) – 'Eigenzinnig', plaquette gerealiseerd ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in Huize St. Bonaventura‘Ambrosia’ — 2003
Campo Santo

V


Van Canneyt H., Gesprek met de kunstenaar – Kunstletter(s), jaargang 9, april 2011


Van den Bussche W., Modernism in painting – in catalogus Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 1992


Van den Ende E., De zoektocht uit de tristesse, De Morgen, 27.03.2009


Van den Ende E., Karel Dierickx in Sint-Hubertus, (H)Art, 05.03.2009


Van Hove Jan, Weerbarstige klasse – overzichtstentoonstelling van Karel Dierickx in Raveelmuseum, De Standaard, 31.07.2015


Van Hove Jan, Op zoek naar het ultieme schilderij, De Standaard, 9.07.2010


Van Looy G., Conversatie met Karel Dierickx – in catalogus I.C.C. Antwerpen, 1985


Van Mulders W., Het picturaal verlangen – in Galerie Isy Brachot, Brussel, 1982


Van Mulders W., Karel Dierickx – in mededelingen (informatieblad) Kunsthandel Lambert Tegenbosch, Amsterdam, afl. 36, 1985


Van Mulders W., De Schilder Karel Dierickx – in publicatie Imschoot Uitgevers, Gent, 1988


Vogels M., Der verlorene Blick, Galerie Lelong, Zürich, in Neue Züricher Zeitung, 26.10.2000


W


Willaert P., Confrontaties – in publicatie Uitgeverij Lannoo, 1993


Karel Dierickx 1940 — 2014


Curriculum
vitae2022 

Winter — Karel Dierickx,  Paul Van Gysegem,
Yvan Theys, Jos Verdege — Galerie William Wauters (B)


2021

Sculpturen en tekeningen — Stadsmuseum Paderborn (D)

2020

‘Dierickx als schilder, tekenaar en beeldhouwer’ — LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster (D)


‘Work on paper’ Wouter De Bruycker Fine Arts & Collections Antwerp (B)
‘Het (on)zichtbare’
Bibliotheek Harelbeke (B)2019 

‘Ein fest für die Augen’, eine privatsammlung — Kunst Museum Pablo Picasso Münster (D)


WW Galerie 40 jaar # 2 – Galerie William Wauters — Oosteeklo (B)


‘Building a dialogue’National Bank of Belgium / Deutsche Bundesbank – Brussel (B)2018

‘Over Landschappen, Biënnale van de Schilderkunst Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (B)2016 

‘Ausgewählte Arbeiten’ Galerie Karl Pfefferle, München (D)

‘Die van Aalst’ — Hedendaagse kunst uit privéverzamelingen (B)

‘Roommates’ (met Koen Broucke, Lode Laperre, Eugène Leroy, Bart Vandevijvere) Kunstenhuis Harelbeke (B)

‘De Generaties’, Elias et ses Compagnons de routes, 80 artiesten De Markten, Brussel (B)


Realisatie ‘Liber amicorum’, samenstelling Guido De Bruyn en Dirk Vermeirre met medewerking Thomas Claus en Jan van den Berghe


2015 

‘Voorstelbare Werkelijkheid’ Roger Raveel Museum Machelen, Zulte (B)

‘Auf der Suche’ — Müller-Held Kunsthandel, Bad Oeynhausen (D)2014 

‘Hand Ballet’ Roberto Polo Gallery, Brussel (B)


‘De toets en de materialiteit van het schilderij’, Biënnale van de Schilderkunst Roger Raveel Museum, Machelen-Zulte (B)

‘De Zee’, Salut d’honneur Jan Hoet Mu.ZEE Oostende (B)

‘Donkere Kamers’, over melancholie en depressie Museum Dr. Guislain, Gent (B)2013 

‘Omzien’ Museum van Deinze en de Leiestreek (B)

‘Ways to Asia’ Hachmeister Galerie, Münster (D)

Karel Dierickx — Galerie Hoge Bomen, Veurne (D)2012 

‘Het mysterie van St. Jan’, samengesteld door Jan Hoet Sint-Baafskathedraal, Gent (B)

‘Abstract? De natuur van het schilderij’ Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie (B)2011 

Fotografische portretten vankunstenaars door Dirk Vermeire, bijgewerkt door een bescheiden ingreep van de kunstenaars

Cultureel centrum Zebrastraat, Gent (B)

‘Omtrent het landschap’ Ververs Gallery, Amsterdam (NL)

‘4 beeldende kunstenaars’, curator Jan Hoet Karl Pfefferle Galerie, München (D)

Bibliofiele uitgave 'De kerf in je wang', gedichten Luc Gruwez, etsen Karel Dierickx, inleiding door Luc Devoldere Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal -en Letterkunde, Gent (B)2010 

‘Modern Times in Cambridge’ Cambridge en Sussex (GB)

Art Cologne participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Het sublieme voorbij’, Biënnale van de schilderkunst Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie (B)

Een keuze bibliofiele boeken, kunstenaarsboeken en boekobjecten in Vlaanderen vanaf 1900 tot 2010 — Cultuurcentrum Hasselt (B)

‘Gegenlicht’, 20 gouaches op papierHachmeister Galerie, Münster (D)2009

Werken op papier, schilderijen, sculpturen — Boekhandel Sint-Hubertus, Brussel (B)

‘Ölbilder’ (2002-2008) — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Kruisweg: 14 Zeichnungen’ — Kapelle des Franz Hitze Haus, Münster (D)

Bibliofiele edities met Stefan Hertmans, Roland Jooris, Paul de Wispelaere en Leonard NolensPassa Porta, Brussel (B)2008 

Art Cologne participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

FIAC participatie met Hachmeister Galerie, Münster (FR)

Arco Madrid participatie met Hachmeister Galerie, Münster (ES)

‘Karel Dierickx’, publicatie Ludion (literaire bijdrage Roland Jooris en Bernard Dewulf)Museum Schone Kunsten, Gent (B)2007 

‘Markten’ — Eilanden, Brussel (B)

‘’t Was Schoon’, hommage aan Luc Claus Wetering Galerie, Amsterdam (NL)

‘Hommage à Luc Claus’ Galerie Le Triangle Bleu, Stavelot (B)

Schilderijen en werken op papier Galerie Benoot, Oostende (B)

‘Getekend’ Akademie St-Niklaas (B)


2006

‘Nachsaison/Afterseason’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Getekend’, inleiding Jan Hoet
Benoot Gallery, Oostende (B)

Art Cologne — participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Gebeeldhouwd’ — Benoot Gallery, Oostende (B)

 ‘Het zwijgen van het schilderij’
— Huize Drieghe-Bracke, Roborst (B)


Ontwerp affiches Theater Malpertuis, Tielt (B)

‘Promenade d’intérieur’, ︎ documentaire over Karel Dierickx door Lou Demeyere, Jan van den Berghe en Guido De Bruyn

Karel Dierickx: Arbeiten auf Papier 1996-2006 — Hachmeister Galerie, Münster (D)2005

‘Ölbilder’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

Art Brussels — participatie met Hachmeister Galerie, Münster (B)

‘Internationale Zeichnungen’ — Galerie Biedermann, München (D)

Art Cologne — participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Purgatorio’, schilderijen, tekeningen, sculpturen — Herman Teirlinckhuis, Beersel (B)

Schilderijen, tekeningen en sculpturen — Benoot Gallery, Knokke (B)2004

‘Onbegrensd / Unbegrenzt’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Bäume’, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Photographien — Galerie Biedermann, München (D)

Art Cologne — participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Fotoarbeiten und Malerei’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Kamermuziek’, tekeningen — Raveelmuseum, Machelen-Zulte (B)

‘had ik een groene hagedis’
tekeningen bij gedichten van Chris Yperman, inleiding Jan Hoet — Drukkerij Imschoot, Gent (B)2003

‘Gelijk het leven is’, afscheidstentoonstelling van Jan HoetS.M.A.K., Gent (B)

‘Het stilleven van het schilderij’ — Raveelmuseum, Machelen-Zulte (B)

‘Arco’ Hachmeister Galerie en Arte Galerie, Madrid (ES)

‘Boekbeeld’ — Raveelmuseum, Machelen-Zulte (B)

‘Ambrosia’ — Kapel Campo Santo, St-Amandsberg (B)

Neue Bilder und Skulpturen — Galerie Arteba, Zürich (CH)

‘Die ungewisse Dauer‘, Bilder, Zeichnungen, BronzenHachmeister Galerie, Münster (D)2002

‘Durch 150 Jahre in Schwarz-Weiss’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Vuurwerk zei ze’, schilderijen t.g.v. voorstelling , etsen Karel Dierickx, gedichten Stefan Hertmans Huize Drieghe-Bracke, Roborst (B)

‘Vlakgom’, tekeningen Karel Dierickx, gedichten Roland Jooris Kasteel van Laarne (B)


2001

Collectie Lohmann-Hofmann, werken op papierMuseum van Elsene, Brussel (B)

‘Schildersgronden’ — Raveelmuseum, Machelen-Zulte (B)

‘Retouche’, 250 jaar schilderkunst Academie GentSint Pietersabdij, Gent (B)

‘Ein Spiegel, ein Traum und anderes’, Suite von 7 Kaltnagel-RadierungenHachmeister Galerie, Münster (D)

FIAC — (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

Art Cologne — (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

2000

‘Ambrosia’, Gouachen, Zeichnungen, BronzenHachmeister Galerie, Münster (D)

‘Stilleben - Still life - Nature morte’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Der verlorene Blick’ — Galerie Lelong, Zürich (CH)

1999

‘De Opening’ — S.M.A.K., Gent (B)

Ölbilder und Zeichnungen — Kunstverein Villa Wessel, lserlohn (D)

Arbeiten auf Papier und Ölbilder — Städtische Galerie Albstadt (D)

Werke der 90er Jahre, Ölbilder, Gouachen, Zeichnungen und BronzenGalerie Arteba (H. Griesshaber), Zürich (CH)

‘Tuinieren na de oorlog’ (deel 2) — Witte Zaal, St - Lucas, Gent (B)

Werken op papier — Galerie L. Tegenbosch, Heusden (NL)

Art Basel, (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

1998

‘Der unabwendbare Abschied’ — Schloss Cappenberg, Selm (D)

‘Schrijvers op post’ — Postmuseum, Brussel (B)

1997

Schilderijen en tekeningen — Galerie Path, Aalst (B)

‘Imaginäre Köpfe’, arbeiten auf papierHachmeister Galerie, Münster (D)

Art Basel — (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (CH)

Art Cologne — (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Vier generaties schilders’ — Academie voor Schone Kunsten, Roeselare (B)

1996

Art Basel — (individuele expositie) participatie met Hachmeister Galerie, Münster (CH)

Gemälde und Arbeiten auf Papier — Hachmeister Galerie, Münster (D)

‘Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen’ — De Beyerd, Breda (NL)

‘Rood’ — Galerie Path, Aalst (B)

‘Three generations of Flemish artists’ — Yan Huang Museum, Peking (CHN)

1995

Drawings — Kanazawa College of Art, Kanazawa (JPN)

‘Auf Leinwand und Papier’ — Hachmeister Galerie, Münster (D)

Peintures et œuvres sur papier — Galerie Le Triangle Bleu, Stavelot (B)

Aanstelling tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

Gastdocent schilderkunst aan de Kanazawa College of Art, Kanazawa (JPN)

1994

Watou '94, beeldende kunstenaars rond de dichter Hugo Claus (B)

Schilderijen — Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (B)

‘Rencontres’ — Musée des Beaux-Arts, Verviers (B)

Peintures — Galerie Lea Gredt, Luxembourg (B)

Schilderijen en werk op papier — Galerie Path, Aalst (B)

Peintures et œuvres sur papier — Galerie Clivages, Paris (FR)

1993

‘Le papier’Galerie Clivages, Paris (FR)

1992

Peintures et œuvres sur papier — Galerie Clivages, Paris (FR)

‘Modernism in Painting’ — PMMK, Oostende (B)

1991

Œuvres sur papier — Galerie Michel Foëx, Genève (CH)


‘Aanwinsten’MUHKA, Antwerpen (B)


1990

Ölbilder — Kunstverein, Lüneburg (D)

Ölbilder — Hannah Feldmann Galerie, Bern (CH)

Ölbilder — Galerie Eugen Lendl, Graz (AUT)

1989

Peintures et oeuvres sur papier — Galerie Lea Gredt, Luxembourg (B)

1988

Gemälde und Zeichnungen — Galerie Leu, Rottach-Egern (D)

‘Signaturen rond Beuys en Wols’ — Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent (B)

Art Basel — participatie met Guimiot Art Gallery, Brussel (CH)

Schilderijen — Kunsthandel L. Tegenbosch, Eindhoven (NL)


1987

Schilderijen en tekeningen — Stichting Hedendaagse Kunst, Utrecht (NL)

1986

‘6 Belgische kunstenaars’ — Paleis voor Schone Kunsten, Brussel (B)

‘Initiatief 86’ — Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent (B)

Schilderijen en werk op papier — Guimiot Art Gallery, Brussel (B)

1985

Schilderijen — Kunsthandel L. Tegenbosch, Heusden (NL)

ICC — Antwerpen (B)

1984

Biennale di Venezia —‘Communità Fiamminga del Belgio’ (IT)

1983

‘Cinque Artisti del Belgio’ — Studio Marconi, Milano (IT)

‘15 Belgische schilders’ — Galerie Nouvelles Images, Den Haag (NL)

Schilderijen en tekeningen — Galerie Lens Fine Art, Antwerpen (B)

1982

Schilderijen — Kunsthandel Lambert Tegenbosch, Amsterdam (NL)

‘Het picturaal verlangen’ — Galerie Isy Brachot, Brussel (B)

Peintures — Galerie Jean Briance, Paris (FR)

1981

Schilderijen — Galerie Lens Fine Art, Antwerpen (B)

1980

Schilderijen — Kunsthandel L. Tegenbosch, Heusden (NL)

1979

‘12 Belgische tekenaars’ — Paleis voor Schone Kunsten, Brussel (B)

‘De jaren 60, Kunst in België’ — St-Pietersabdij, Gent (B)

Kleurpotloodtekeningen — Galerie Lens Fine Art, Antwerpen (B)

1978

Tekeningen — Kunsthandel L. Tegenbosch, Heusden (NL)

Peintures — Galerie du Hautmont, Mouvaux-Lille (FR)

Schilderijen en tekeningen — Hedendaagse Kunst, Utrecht (NL)

1977

Peintures — Galerie Jean Briance, Paris (FR)

1976

‘Le désespoir du Peintre’, curator Jean Clair — Maison de la Culture, Grenoble (FR)

‘Nouvelle Subjectivité’, curator Jean Clair — C.N.A.C., Paris (FR)

Peintures — Galerie Jean Briance, Paris (FR)

1975

Werk op papier — Kunsthandel L. Tegenbosch, Wintelre (NL)

1974

‘Peinture Belge Contemporaine’ — Musée des Beaux-Arts, Reims (FR)

Gemälde — Das Belgische Haus, Köln (D)

Tekeningen — Galerie Kunstforum, Schelderode (B)

1973


Schilderijen — De Krabbedans, Eindhoven (NL)

‘Breschen zur Wirklichkeit’ — Kunsthalle, Darmstadt (D)

‘Realisme van (N)U’ — Hedendaagse Kunst, Utrecht (NL)


Aanstelling docent schilderkunst Koninklijke Academie van Schone Kunsten Gent (B)


1972


Ölbilder — Das Belgische Haus, Köln (D)


Schilderijen — Galerie Contour, Brussel (B)

1970

‘Gent 50-70’ — Hotel d’Haene-Steenhuyse, Gent (B)

Schilderijen — Galerie Contour, Brussel (B)1969

Schilderijen — Galerie Arbel, Gent (B)

1967

Tekeningen, met Louis Van Lint — Galerie Richard Foncke, Gent (B)

1966

Schilderijen, met Gus Romijn en Dan Van Severen — Galerie Margaretha de Boevé, Assenede (B)

Monotypes — St-Pietersabdij, Gent (B)


1963

Laureaat Godecharle Prijs voor schilderkunst

Laureaat Olivetti Prijs voor beeldhouwkunst


Schilderijen — Galerie Trefpunt, Gent (B)


Troisième Biennale de Jeunes — Musée d'Art Moderne de la ville de Paris (FR)


1962

Laureaat Jeune Peinture Belge

Geschreven pers — een selectie


Recensies
‘Verschwimmende Landschaften’
Muensterland
Suerland
12/3/2020

‘Weerbarstige klasse’
De Standaard

31/6/2015

‘Ontrafeld’
DM Magazine
Eric Rinckhout
5/9/2015

‘Karel Dierickx
in Sint-Hubertus’

(H)ART
5/3/2009

‘Der Maler der Verweigerung’
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Rik Souwen
26/8/2001

‘Schuiloorden voor tonen en tinten’
De Morgen
Dewulf
14/4/2003

‘Auf der Suche nach eigenen Ich’
Die Welt
3/7/1990

‘Arte/XLI Biennale, Venezia’
Corriere della Sera
25/6/1984

‘Kijken naar Karel Dierickx’
OKV
Rik Souwen
12/2008

‘Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen’
Ons Erfdeel
Ludo Bekkers
1995

‘Met niets dan tijd’
De Leeswolf nr.5
Stefan Hertmans
6/2008

‘La figure exhumée’
Le Vif
Guy Gilsoul
24/8/2001

‘Malerei durch Modellieren’
Westfälische Nachrichten
26/9/2003Copyright (©) 2021  |  Karel Dierickx
Fotografie  —  Lieven Herreman, Dirk Vermeirre, Jules Vandevelde, Herman Selleslags, Dominique Provost, Sara Martens en uit het archief van Karel en vrienden. Met dank aan Thomas Soete, Guido De Bruyn, Bernard Dewulf, Roland Jooris en Stefan Hertmans
Update februari 2024