Alfabeticum


Overzicht —
Bibliografie
A


Arlitt S., Der Verlorene Blick, Galerie Lelong, Zürich, Züritipp, 2000‘Hand Ballet’ — 2014
Roberto Polo Gallery


B


Bartels D., Terres de pluie – in Kunst Bulletin, Galerie Foëx, Genève, 31.10.1999


Barten W., Karel Dierickx en de nieuwe Subjectiviteit – in De Groene Amsterdammer, 17.05.1977


Becker J., Graphitzichnungen, Hervorbringen und Verlöschen – in Catalogus Galerie Albstadt, 1999


Bekkers L., 3 x 3 op papier — Drie generaties Vlaamse kunstenaars – in catalogus Yan-Huang Art Museum, Peking, 1996


Bekkers L., Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen – Ons Erfdeel (speciale editie), 1995C


Clair J., Nouvelle Subjectivité – in catalogus Galerie Jean Briance, Paris, 1976


Clair J., Le désespoir du peintre – in catalogus Maison de la Culture, Grenoble, 1976


Clair J., Nouvelle Subjectivité – in catalogus Centre National d’Art Contemporain, Paris, 1976


Clair J., Trait pour Trait : 50 autoportraits – in catalogus Jean Briance, Paris, 1978


Cor, Auf der Suche nach dem eigenen Ich, Museum: Der Kunstverein präsentiert den belgische Kunstler Karel Dierickx, Lüneburg, Die Welt, n° 152, 37, 1990


‘Karel Dierickx’ — 2008
Heiner Hachmeister / Bernard Dewulf
Uitgeverij Ludion
ISBN 978-90-5544-722-0
D/2008/6328/35

D


De Bruyn G., Van Den Berghe J., Vermeirre D., Claus T. e.a., Liber amicorum, publicatie in eigen beheer, 2016


De Keyzer L., Schildersverdriet, De Standaard Magazine, 3e jaargang, 1993


De Keyzer L., De buitenkant is bijzaak, De Standaard Magazine, 8e jaargang, 2000


De Keyzer L., Ambrosia – in catalogus kapel Campo Santo, St-Amandsberg bij Gent, 2003


Delmotte P., Le dessin flamand contemporain – in catalogus Haagse Kunstkring/ Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen/ Centrum Vredenburg, Utrecht/Musée Cantini, Marseille, 1980-1981


De Vogelaere A., Karel Dierickx, pintore – in Catalogus Biennale di Venezia, Communita Fiamminga del Belgio, 1984


De Wispelaere P., Het vermoeden van een Schepping – publicatie Akademiepersen Gent (foto’s Hilde Braet van het atelier van Karel Dierickx), 1996


De Wispelaere P., Inleidende tekst – bibliofiele editie (tekeningen Karel Dierickx/gedichten Roland Jooris), presentatie Kasteel van Laarne, 10.09.2002


Dewulf B., Werk van Karel Dierickx in kapel van Campo Santo. Schuiloorden voor tonen en tinten, St-Amandsberg, De Morgen, 14.04.2003


Dewulf B., Tijdens de tekening – in publicatie Ludion, 2008


Dorn B., Karel Dierickx – Köpfe (tekst in het bezit van de Hachmeister Galerie), 1997


E


Elias W., 25 jaar grafiek in Vlaanderen – coll. G.I.M.V., uitgeverij Snoeck, 2006


Elias W., Aspecten van de Belgische Kunst na ’45 (Deel II), Uitgeverij Snoeck, 2008


E.V.D.E., De koppige subjectiviteit van Karel Dierickx, De Tijd, 02.05.2008


G


Geeraerts J., Inleiding bij de voortelling van de film “Une promenade d’intérieur” door Guido De Bruyn (tekst in het archief van de kunstenaar), filmzaal Platteau van U.G., 06.05.2006


Geirlandt K., Gouaches 19080 – in catalogus Galerie Lens Fine Art, Antwerpen, 1981


Geirlandt K., Uitnodigingskaart voor tentoonstelling Galerie Leu – Rottach-Egern, München, 1988


Gilsoul G., La figure exhumée – in Le Vif/L’express, 24.08.2001H


Hachmeister H., Karel Dierickx dans la collection Lohmann-Hofmann in catalogus Museum van Elsene, Brussel, 2001


Hachmeister H., Onbegrensd/unbegrenzt – in catalogus Roger Raveel Museum, Machelen a/d Leie, 2004


Hachmeister H., Arbeiten auf Papier 1996-2006 – tekst voor uitnodigingskaart (in het archief van de kunstenaar),


Hachmeister Galerie, 2006
Hachmeister H., Illusionaire aanwezigheid – in publicatie Ludion, 2008


Hachmeister H., Karel Dierickx – eine Kurzbiographie, Hachmeister Verlag 2009


Hertmans S., Une main pensante – in Edition Clivages, Paris, 25.08.1992


Hertmans S., Een denkende hand – in catalogus Museum Dhondt Dhaenens, Deurle, 1994


Hertmans S., Eine denkende Hand – in catalogus 

Hachmeister Galerie, Munster, 1996


Hertmans S., Het onafwendbare afscheid – in Dietsche Warande & Belfort, n° 6, 1998


Hertmans S., Inleiding bij een tentoonstelling van de schilder Karel Dierickx (tekst in het archief van de kunstenaar), 

Herman Teirlinckmuseum, Beersel, 16.04.2005


Hertmans S., Het oeuvre van Karel Dierickx – in De Leeswolf (5), 2008


Hoet J., Het grensgebied – in publicatie Imschoot Uitgevers, Gent, 1988


Hoet J., Inleiding bij een tentoonstelling van de schilder Karel Dierickx (tekst in het archief van de kunstenaar), Galerie Roussel, Brugge, 1993


Huys P., De schilder Karel Dierickx – in Ons Erfdeel, n° 1, 1986J


Jooris R. & Tegenbosch L., Der unabwendbare Abschied – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 1998


Jooris R., Hachmeister H., Karel Dierickx: werken op papier/ verzameling Lohmann-Hofmann – in catalogus Museum van Elsene, 2001


Jooris R., Schildersgronden – in catalogus Roger Raveel Museum, Machelen a/d Leie, 2001


Jooris R., Die ungewisse Dauer – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 2003


Jooris R., Eilanden – in catalogus ( bibliofiele uitgeverij “Octave de Achtste”), C.C. De Markten te Brussel, 27.01.2006


Jooris R., Getekend of gedicht, Revolver, Jaargang 35/4, 2009‘Werken op papier’ — 2001
Verzameling Lohmann-Hofmann
Museum van Elsene‘Der unabwendbare Abschied’ — 1999
Roland Jooris / Lambert Tegenbosch
Hachmeister Galerie

K


Kebeck G., Dunkles Licht / Essay omtrent het schilderij “Novemberstilte (6)”, tekst in het archief van de kunstenaar, 1997


Kebeck G., Die ungewisse Dauer – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 2003


Kebeck G., Bild und Betrachter, aur der Suche nach Eindeutigkeit – in publicatie Verlag Schnell & Steiner, Aulage, 2006


Kebeck G., Mit nichts als Zeit – Der “Kruisweg” von Karel Dierickx, Hacmeister Verlag, 2009


Kotte W., Het avontuur van het schilderen – in catalogus Das Belgischen Haus, Köln, 1974


Kwakkenbos L., Een ode in het ijle, monografie over Karel Dierickx, Ons Erfdeel, 52e Jaargang, 2009


L


Lamarche-Vadel G., Lignes de Vie – in catalogus Imaginaire Köpfe, Hachmeister Galerie, Münster, 1997


Lambrecht L., Karel Dierickx : werken op papier / Collectie Lohmann-Hofmann – in De Morgen, 04.08.2001


Laurent C., Rencontres – in catalogus Musée des Beaux-Arts, Verviers, 1994/ Banque Bruxelles Lambert, Liège, 1995


Léger J-P., Lisière – in Editions Clivages, Cinquième cahier, Paris, 25.08.1992


M


Martens D., Œuvre van Karel Dierickx vastgelegd in monografie, De Standaard, 11.08.2008


Min E., Twijfelend lijnen, Selectie Mooiste kunstboeken – in De Morgen, 17.12.2008


Möcklinghoff H., Zweimal Kunst mit Köpfen, Münstersche Zeitung, 1997P


Popelier B., Langs de nachtwegen van Karel Dierickx – Kunst en Cultuur (tijdschrift Paleis voor Schone Kunsten Brussel), 1992


Q


Quintavalle A.C., Informale di ritorno – in Corriera de la Sera, Biennale di Venezia, Communità Fiamminga del Belgio, 1984
‘Karel Dierickx’ — 1996
Hachmeister Galerie

R


Raskin L., Hedendaagse Vlaamse Tekenkunst – in catalogus Provinciale Begijnhof, Hasselt, 1978


Revolver 144, 5 potloodtekeningen "Omtrent het stilleven", 2010


Rinckhout E., "De magische kracht van verf", De Morgen, 10 juli 2010


Roobjee P., Karel Dierickx, een weerbarstige danser – tekst bij de tentoonstelling in de Galerie Contour (in het archief van de kunstenaar), Brussel, 1969


Roobjee P., De personages en Karel Dierickx – in Kijk, 15e jaargang ( tekst in het archief van de kunstenaar), 1969


Roobjee P., gedichten bij tekeningen van Karel Dierickx – in Yang, 10e jaargang, 1974


Roggeman W., Schilderen is een speurtocht: gesprek met Karel Dierickx – in DVG, n° 5, 1986


Rozier N., Revue publiée par les Editions de Corlevour (n°21) - 12 potloodtekeningen omtrent portret, stilleven, landschap - literair tijdschrift NUNC, 2010


S


Sabbe Fr., De kunstenaar als waarnemend en scheppend individu – in catalogus Galerie Lea Gredt, Luxemburg, 1989


Sauwen R., Kijken naar Karel Dierickx – in OKV ( Openbaar Kunstbezit Vlaanderen), 46e jaargang, december 2008


Standaert E., Karel Dierickx, Gentse schilder – in Ruimten, literair en plastisch tijdschrift aangesloten bij Kultureel Konvent Universiteit Gent, n° 9/10, 1964


Standaert E., Recente tekeningen van Karel Dierickx: het depouilleren van de werkelijkheid – in Yang, n° 57, 1974


Sternberg Th., Der Kreuzweg – Gebet und Gerne, Hachmeister Verlag 2009
T


Tegenbosch L., Le peintre Karel Dierickx – in catalogus Galerie Jean Briance, Paris, 1977


Tegenbosch L., de Schilder Karel Dierickx – in Arte Factum, n° 4, 1984


Tegenbosch L., Die bedeutung von Kunst : Zehn (zusammenhängende) Notizen zum werk der Karel Dierickx – in catalogus Hachmeister Galerie, Münster, 1998
U


Uitgave Octave de Achtste (Gent) – 'Eigenzinnig', plaquette gerealiseerd ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in Huize St. Bonaventura‘Ambrosia’ — 2003
Campo Santo

V


Van Canneyt H., Gesprek met de kunstenaar – Kunstletter(s), jaargang 9, april 2011


Van den Bussche W., Modernism in painting – in catalogus Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 1992


Van den Ende E., De zoektocht uit de tristesse, De Morgen, 27.03.2009


Van den Ende E., Karel Dierickx in Sint-Hubertus, (H)Art, 05.03.2009


Van Hove Jan, Weerbarstige klasse – overzichtstentoonstelling van Karel Dierickx in Raveelmuseum, De Standaard, 31.07.2015


Van Hove Jan, Op zoek naar het ultieme schilderij, De Standaard, 9.07.2010


Van Looy G., Conversatie met Karel Dierickx – in catalogus I.C.C. Antwerpen, 1985


Van Mulders W., Het picturaal verlangen – in Galerie Isy Brachot, Brussel, 1982


Van Mulders W., Karel Dierickx – in mededelingen (informatieblad) Kunsthandel Lambert Tegenbosch, Amsterdam, afl. 36, 1985


Van Mulders W., De Schilder Karel Dierickx – in publicatie Imschoot Uitgevers, Gent, 1988


Vogels M., Der verlorene Blick, Galerie Lelong, Zürich, in Neue Züricher Zeitung, 26.10.2000


W


Willaert P., Confrontaties – in publicatie Uitgeverij Lannoo, 1993


Copyright (©) 2019  |  Karel Dierickx
Fotografie  —  Lieven Herreman, Dirk Vermeirre, Jules Vandevelde, Herman Selleslags, Dominique Provost, Sara Martens en uit het archief van Karel en vrienden. Met dank aan Thomas Soete, Guido De Bruyn, Bernard Dewulf, Roland Jooris en Stefan Hertmans
Update maart 2020